Que é Gli Appassionati?

Home > Que é Gli Appassionati?

O noso nome defínenos: Gli Appassionati. Formamos un coro que, en pouco máis de seis anos, gañou un posto de referencia na música coral do noso país. Os doce premios obtidos en concursos e a nosa participación en óperas, sinfonías e eventos de todo tipo apóiannos. Este vídeo, con son de estudio e imaxes gravadas no mosteiro de Carboeiro e en varios dos concursos nos que participamos, reflicte a paixón que nos une. Acompáñasnos?


Nuestro nombre nos define: Gli Appassionati. Formamos un coro que, en poco más de seis años, ha ganado un puesto de referencia en la música coral de nuestro país. Los doce premios obtenidos en concursos y nuestra participación en óperas, sinfonías y eventos de todo tipo nos apoyan. Este vídeo, con sonido de estudio e imágenes grabadas en el monasterio de Carboeiro y en varios concurso en los que hemos participado, reflejan la pasión que nos une. ¿Nos acompañas?